Choose your own language:

De mens en zijn schoen van de website www.gaikebos.com, gevestigd aan Brekkenweg 10, 8531PM LEMMER, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.gaikebos.com
Brekkenweg 10
8531PM LEMMER
+31613939515

Gaike Bos is de functionaris gegevensbescherming van De mens en zijn schoen van de website www.gaikebos.com.
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De mens en zijn schoen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naw gegevens
- Geslacht
- Indien doorgegeven uw geboorteplaats
- foto- en/of video-opnamen
- e-mailadres
- leeftijd
- woon en of geboorteplaats
- chatgesprekken
- klikgegevens


- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.
- Gegevens over uw activiteiten mbt tot schoenen, die worden gepubliceerd op onze website
- Indien geaccepteerd door Cookies, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De mens en zijn schoen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- ras (dmv het plaatsen van een door u aangeleverde persoonlijke foto)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De mens en zijn schoen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief wanneer er een nieuw blog geplaatst wordt.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- De mens en zijn schoen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- De mens en zijn schoen volgt uw surfgedrag, indienb u akkoord gaat met cookies, over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De mens en zijn schoen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De mens en zijn schoen) tussen zit. De mens en zijn schoen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Unit4 online
Joomla!, webdesign
Google analytics/ statistieken van de website te verzamelen/ geen gevolgen betrokkenen

 • · We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
 • · De verzamelde data (IP adressen) zijn geanonimiseerd
 • · Het delen met Google is uitgezet

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De mens en zijn schoen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > zolang men gepubliceerd wil blijven op de website
Personalia               > zolang men gepubliceerd wil blijven op de website
Bewaartermijn        > zolang men gepubliceerd wil blijven op de website                       

Delen van persoonsgegevens met derden

De mens en zijn schoen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De mens en zijn schoen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De mens en zijn schoen uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Awin, voor het traceren van surfgedrag van de advertenties die geplaatst worden/ geen gevolgen betrokkenen/geen persoonlijke gegevens. (Tijdelijke link, wanneer er een advertentie actie is)
Belasting, ivm facturatie voor evt. advertentieblogging.
Sohosted, hostingburo/ onderbrengen website/ geen gevolgen voor betrokkenen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De mens en zijn schoen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De mens en zijn schoen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door de banner die verschijnt bij uw bezoek op onze website. U kunt ook uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Googly Analytics / Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet / Bewaartermijn: 2 jaar Ons varend woonschip heeft een verwerkingsover eenkomst met Google analytics afgesloten. Het delen van informatie is uitgezet en voldoet daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • Facebook button
 • Instagram button
 • Twitter button
 • Pinterest button
 • Youtube
 • Sarenza advertentie(s)
 • Schuurman schoenen advertentie

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De mens en zijn schoen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De mens en zijn schoen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De mens en zijn schoen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, Bitdefender